Min vision – din trivsel

Du skal ikke gå for længe med din stress – begynd din rejse mod mere overskud og nærvær allerede i dag.

papirstak billede

Stress er ikke en sygdom i sig selv. Men ophobet og langvarig stress kan forringe din livskvalitet og medføre negative forandringer i din krop og derved forringe dit helbred på sigt. Stress medfører store negative konsekvenser for dig som individ, for virksomheden, familier og samfundet, og hver dag er der godt 35.000 der er sygemeldt med stress.

Selv om stress er en fælles opgave, så er der ting du kan gøre selv for at reducere og håndtere din stress, elller bedre endnu – du kan arbejde for at forebygge fremtidige stresstilstande.

Jeg rådgiver og coacher for at stoppe mobning og afhjælpe din stress. Det gør jeg både for dig som privatperson, og også i virksomheder og for ledere. Jeg rådgiver om hvad stress og mobning gør ved os, og jeg bruger coaching til at give dig og virksomheden bedre redskaber til at skabe bedre trivsel. Der skal forebyggelse til, så du kan opnå og beholde både livskvaliteten, produktiviteten og sundheden. Dit udbytte ved enten individuel stresscoaching eller virksomhedens udbytte ved en samarbejdsaftale er hhv. øget trivsel, og bedre funktionsevne i hverdagen, til gavn for dig, din familie og virksomheden. Virksomheder kan få øget produktivitet, øget medarbejderengagement og fastholdelse af nøglemedarbejdere ved at have fokus på at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Stresscoaching kan være en metode til at sætte fokus på den gode kommunikation og dialog, og kan være din eller din virksomheds vej ud af stress og dårlig trivsel i arbejdslivet.

Min passion – at afhjælpe og forebygge stress og mistrivsel i arbejdslivet.

DSC_0055

Jeg har specialiseret mig i at hjælpe mennesker, der grundet stress, mobning eller et dårligt psykisk arbejdsmiljø oplever stress og nedsat livskvalitet. Vi er alle sociale væsener, der har brug for at være en del af grupper. Vores hjerner reagerer kraftigt ved en oplevelse af uretfærdig eller ligefrem ubehagelig behandling, og vi reagerer instinktivt med udskillelsen af stresshormoner. Ofte går der lang tid, før vi bliver opmærksom på, at vi er ved at udsætte vores krop for en langvarig stresspåvirkning. Stress og reaktioner på mobning skal tages alvorligt, og jeg vil altid tage afsæt i en grundig vurdering af din tilstand for at vurdere, om der er risikofaktorer der peger mod lægelig behandling eller lignende.

Jeg tager afsæt i min viden om hjernen, stress, mobning som et socialt fænomen, og ikke mindst min personlige erfaring med at at overkomme et forløb med stress og mobning.