Stressbaseline – brug din ferie til at mærke din afstressede krop

Brug ferietiden til at lægge mærke til, hvordan du har det i din krop når du er stress-fri.

Vi er skabt til at kunne klare meget mere end vi kan tåle. Når folk “går ned med stress”, har de forud for dette nedbrud overhørt eller negligeret mange fysiske signaler om, at det var tid til at sætte tempoet ned.

Som den berømte frø, der er nedsænket i vand der varmes op langsomt til det punkt hvor frøen dør af varmen, har vi også tendens til at overhøre mange tydelige signaler på, at vi bør reagere og skrue ned for varmen eller stressen.

Manglende evne til at mærke hverdagens stress-signaler giver større risiko for at stressen hober sig op og giver problemer i form af langvarig stressbelastning og evt. stress-sammenbrud eller sygemelding. Det koster dyrt for både medarbejdere og virksomheder.

Forebyggelse og håndtering af stress handler i høj grad om at have en god fornemmelse for, hvornår de første stresssymptomer opstår.

Ingen stresshåndtering uden kropsbevidsthed og kendskab til dine unikke stresssignaler.

Kender du din krop som “ustresset”?

Forhåbentlig har du her mod slutningen af juli måned haft mulighed for at holde lidt ferie fra hverdagens mange deadlines og arbejdsopgaver. Ferien giver for mange mulighed for at genvinde ressourcerne, for at komme ned i tempo og bare “være” tilstede i sit liv i stedet for at skulle præstere for en stund.

Ved at tillade sig selv at komme helt ned i gear i ferien, giver du dig selv mulighed for at lære din krop at kende når den er i balance. Hvordan føles din krop når du er helt afslappet? Hvordan er din vejrtrækning og er der tid til at lade tankerne flyde frit og uhindret uden at skulle være “nyttig”?

Ud over, at du giver din hjerne mulighed for at genopbygge sine ressourcer, samt skabe grobund for mere kreativitet og balance, skal du bruge kendskabet til din afslappede og stressfrie tilstand til at forebygge og håndtere fremtidig stress.

Stress-baseline – hvordan er din tilstand når du ikke oplever hverdagens stress?

De fleste vil, når de er helt frie for stress, kunne opleve et overskud i forhold til andre mennesker og almindelige udfordringer, de vil kunne føle sig udhvilede og have energi til at gøre de ting der skal gøres. Empati og nærvær er fremherskende og der er oftest et fravær af negative tanker.

Denne tilstand af “ikke-stress” er vigtig i forhold til at kunne mærke og registrere de stresssignaler, som din krop altid vil. sende dig når hverdagens udfordringer og opgaver igen melder sin ankomst. Ofte er det når vi overhører de små og almindelige reaktioner på stress eller belastning, at vi tillader “stress-dråberne” at hobe sig op.

Afsæt tid til at øge din kropsbevidsthed og forebyg fremtidig stress

Afsæt tid i din ferie til at bemærke hvordan du har det i kroppen. Læg mærke til hvad der giver dig energi, og hvad der gør at du kan føle dig afslappet.

Prøv eventuelt også at skrive en lille tekst omkring hvordan din afslappede tilstand føles, og tal også med dine venner eller familie omkring hvad der virker godt for dig.

Ved at koble den direkte oplevelse af afslappethed med handlinger og samtale, styrker du muligheden for at mærke, når du kommer for langt væk fra denne tilstand. Du vil også have mulighed for at genskabe din indre balance ved at genkalde dig, hvad der skal til for at du er afstresset – hvilket mange med langvarig stress har mistet fornemmelsen for.

Kender du din stress-fri tilstand?