Mobning – hvorfor gør det ondt?

Mobning – social smerte svarer til fysisk smerte i hjernen

Mennesket er et socialt væsen, vi har et helt basalt behov for at høre til og at være en del af fællesskaber.

Menneskets hjerne er “grundlagt” for over 50.000 år siden, og reagerer stadig instinktivt på forhold, som dengang ville være blevet oplevet som faretruende. At være en del af en gruppe eller et lille samfund var altafgørende for at overleve – udstødelse af gruppen var lige med meget svære livsbetingelser og fare. Derfor opleves social udelukkelse som en form for social død, det gør ondt at blive udelukket socialt.

Forskere har med moderne fMRI-teknikker kunnet scanne mennesker mens de deltog i forsøg omkring dette. Social smerte ved udelukkelse af et spil blve registreret samme sted i hjernen som fysisk smerte.