Netværk om mobning i arbejdslivet NOMIA – oversigt over møder

Oversigt over aktiviteter i “netværk for forskere og praktikere der arbejder med mobning i arbejdslivet”:

Første netværksmøde – 1. november 2013 – KU

 • Annie Høgh, professor KU. “Status for den danske forskning om mobning i arbejdslivet.”
 • Karen Dons Blædel, Phd. Ledende rådgiver i Forsvarsministeriets Personaletjeneste. “Håndtering af krænkende handlinger og mobning i Forsvaret.”

Andet netværksmøde – 2. maj 2014 – KU

 • Tom Hansen (daværende chefkonsulent i Arbejdstilsynet, nu konsulent i Slagelse Kommune): “Oplæg om Arbejdstilsynets Mobbehotline.”
 • Stig Ingemann Sørensen (VFA) og Inge Larsen (Tidl. VFA, nu DLF): “Videncenter for Arbejdsmiljø – Rejseholdets erfaringer med oplæg omkring blandt mobning i offentlige organisationer.”
 • Eva Gemzøe Mikkelsen, Arbejds- og organisationspsykolog, aut., ph.d (tidl. CRECEA, nu Gemzøe Consult) og Tine Ravn Holmegaard, Arbejds- og organisationspsykolog, aut. (CRECEA):
  • “Præsentation af GRIB IND, et konkret forebyggelsesværktøj som virksomheder/arbejdspladser kan downloade og anvende. Oplægget fokuserede på de forskningsmæssige bidrag og baggrund for udvikling af værktøjet, snarere end den praktiske anvendelse af værktøjet.” Se videre her: http://www.etsundtarbejdsliv.dk/media/3132406/Workshop-8-Grib-ind.pdf

Tredje netværksmøde – 31. oktober 2014 – KU

 • Christina Schnoor, ph.d.: Cost of Illness ifht mobning, beregnet ud fra undersøgelse af sosu-assistenter (i samarbejde med Institut for Økonomi og Folkesundhedsvidenskab).
 • Milano-runde: Deltagere ved den internationale konference i IAWBH fortalte om konferencen.
 • Maria Gullander, Ph.D, nu projektleder ved Novo Nordisk: “Formålet med ph.d.-projektet var at undersøge sammenhængen mellem udsættelse for mobning i arbejdslivet, risiko for depression, og forandringer i niveauet af stresshormonet kortisol i et longitudinelt design.”

Fjerde netværksmøde – 13. maj 2016 – KU

 • Kristian Haug, Socialvidenskab RUC: “Robusthed” – oplæg om speciale skrevet på RUC. Også forfatter til kronik i Information, “Hvor robust er du?” https://www.information.dk/debat/2016/04/robust
 • Kirsten Nabe-Nielsen, Ph. d: Præsentation af poster præsenteret ved den internationale IAWBH konference i Auckland.
 • Paul Maurice Conway, post.doc: Præsentation af poster præsenteret ved den internationale IAWBH konference i Auckland april 2016 – “Workplace sexual harassment and long-term sickness Absence.”.

Femte netværksmøde – 24. maj 2017 – KU 

 • Oplæg fra Dansk Industri/CO Industri (TekSam)
 • Maria Gullander, Novo Nordisk

Sjette netværksmøde – 3. november 2017 

 • Cases og mobbedefinitionen – faciliteret af Camilla Teil Nielsen
 • Mille Mortensen: “Vi dør af grin” Arbejdspladskultur og mobning, humor og eksklusionsangst

Syvende netværksmøde – 18. maj 2018 – DI

 • Helle Rabøl Hansen: “Fra børn til voksne”
  • Nye perspektiver fra børneområdet som inspiration til arbejdet med mobning på arbejdspladser
   v. Helle Rabøl Hansen bl.a. tidl. AMOK-Antimobbekonsulent, ph.d. og adjunkt ved DPU
   Indlæg efterfulgt af fælles drøftelse
 • Jan Lorentzen: Oplæg om #metoo
 • Eva Gemzøe Mikkelsen: Vidner i mobning – hvad siger forskningen?

Ottende netværksmøde – 9. november 2018 

 • Intro til Faktaundersøgelse og drøftelse af styrker og faldgruber – Ved Anne Lehnschau, Arbejdsmiljøcenteret
 • Cases til fælles drøftelse – Ved Mette Elise Larsen, Arbejdsmiljø København

Niende netværksmøde -Forår 2019 (planlægningen er i gang – muligvis i Odense)