Netværk om mobning i arbejdslivet NOMIA – oversigt over møder

Oversigt over aktiviteter i “netværk for forskere og praktikere der arbejder med mobning i arbejdslivet”:

 1. Første netværksmøde – 1. november 2013:
  • Oplæg:
   • Annie Høgh, professor KU. “Status for den danske forskning om mobning i arbejdslivet.”
   • Karen Dons Blædel, Phd. Ledende rådgiver i Forsvarsministeriets Personaletjeneste. “Håndtering af krænkende handlinger og mobning i Forsvaret.”
 2. Andet netværksmøde – 2. maj 2014:
  • Oplæg:
   • Tom Hansen (daværende chefkonsulent i Arbejdstilsynet, nu konsulent i Slagelse Kommune): “Oplæg om Arbejdstilsynets Mobbehotline.”
   • Stig Ingemann Sørensen (VFA) og Inge Larsen (Tidl. VFA, nu DLF): “Videncenter for Arbejdsmiljø – Rejseholdets erfaringer med oplæg omkring blandt mobning i offentlige organisationer.”
   • Eva Gemzøe Mikkelsen, Arbejds- og organisationspsykolog, aut., ph.d (tidl. CRECEA, nu Gemzøe Consult) og Tine Ravn Holmegaard, Arbejds- og organisationspsykolog, aut. (CRECEA): “Præsentation af GRIB IND, et konkret forebyggelsesværktøj som virksomheder/arbejdspladser kan downloade og anvende. Oplægget fokuserede på de forskningsmæssige bidrag og baggrund for udvikling af værktøjet, snarere end den praktiske anvendelse af værktøjet.” Se videre her: http://www.etsundtarbejdsliv.dk/media/3132406/Workshop-8-Grib-ind.pdf
 3. Tredje netværksmøde – 31. oktober 2014:
  • Oplæg:
   • Christina Schnoor, ph.d.: Cost of Illness ifht mobning, beregnet ud fra undersøgelse af sosu-assistenter (i samarbejde med Institut for Økonomi og Folkesundhedsvidenskab).
   • Milano-runde: Deltagere ved den internationale konference i IAWBH fortalte om konferencen.
   • Maria Gullander, Ph.D, nu projektleder ved Novo Nordisk: “Formålet med ph.d.-projektet var at undersøge sammenhængen mellem udsættelse for mobning i arbejdslivet, risiko for depression, og forandringer i niveauet af stresshormonet kortisol i et longitudinelt design.”
 4. Fjerde netværksmøde – 13. maj 2016:
  • Oplæg:
   • Kristian Haug, Socialvidenskab RUC: “Robusthed” – oplæg om speciale skrevet på RUC. Også forfatter til kronik i Information, “Hvor robust er du?” https://www.information.dk/debat/2016/04/robust
   • Kirsten Nabe-Nielsen, Ph. d: Præsentation af poster præsenteret ved den internationale IAWBH konference i Auckland.
   • Paul Maurice Conway, post.doc: Præsentation af poster præsenteret ved den internationale IAWBH konference i Auckland april 2016 – “Workplace sexual harassment and long-term sickness Absence.”.
 5. Femte netværksmøde – 24. maj 2017:
  • Oplæg fra Dansk Industri/CO Industri (TekSam)
  • Maria Gullander, Novo Nordisk
 6. Sjette netværksmøde – 3. november 2017 
  • Cases og mobbedefinitionen
  • Mille Mortensen: “Vi dør af grin” Arbejdspladskultur og mobning, humor og eksklusionsangst
 7. Syvende netværksmøde –
 8. Sjette netværksmøde – 3. november 2017 
  • Cases og mobbedefinitionen
  • Mille Mortensen: “Vi dør af grin” Arbejdspladskultur og mobning, humor og eksklusionsangst