Årsager til stress

Hvad giver stress?

En klassisk stress model beskriver stress som en ubalance mellem individets ressourcer og de oplevede krav og forventninger fra omgivelserne. Når der står “oplevede”, betyder det, at det ofte ikke behøver at være de faktuelle begivenheder der afføder stress – stress hænger oftest sammen med vores fortolkninger og forventninger til situationen vi befinder os i.

Myter om stress

Der hersker mange myter om stress – en af dem er, at travlhed og stress er det samme. Det er dog fint muligt at have travlt uden at opleve stress, ligesom der findes stressede personer, som ikke har haft travlt i klassisk forstand. Hvis vi har travlt med noget vi forbinder med stor lyst, hvis vi kan yde indflydelse på vores arbejde og der er god social støtte – så er travlhed ofte ikke et stort problem i forhold til stress. Det er dog også forståeligt, at ekstrem travlhed uden pauser og restitution kan føre til overbelastning af vores system – og derved stress.

Der er de seneste år kommet fokus på blandt andet “ledighedsstress”, hvor det nærmere er usikkerheden forbundet med ledigheden der stresser. Endvidere oplever ledige ofte, at de ikke kan få brugt deres ressourcer fornuftigt, at de er under ydre pres og at der mangler mening i tilværelsen. Vi mennesker har en naturlig drift mod at bidrage og være betydningsfulde for andre, hvilket kan opleves svært når man står uden for arbejdsmarkedet.

Andre myter forbinder stress med personens psyke, men der findes ikke dokumentation for at eksempelvis perfektionister har mere stress end andre. Ligeledes er stress ikke en svaghed – det kan ramme alle da der jo er tale om en ubalance mellem krav og ressourcer. Vi kan alle blive ramt af stress.