Hvorfor skal du vælge stresscoaching?

Hvorfor skal du vælge stresscoaching?

Stresscoaching er for mange den hurtigste vej tilbage til arbejdslivet, når stressen rammer. Alt for mange virksomheder har ikke klare retningslinier for forebyggelse og håndtering af stress, hvilket koster dyrt i tabt produktivitet og sygemeldinger der trækker ud.

Hvis virksomheden har en sundhedsforsikring, kan der gives et vist antal samtaler hos en psykolog. Udfordringen er, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation for, at psykologhjælp virker. Se blandt andet dokumentation for dette i Copestress-projektet i linket nedenfor.

Hvad sker der i stresscoachingforløbet?

Stresscoaching arbejder struktureret med afstressning, samt med en række kognitive redskaber, der hjælper den stressede til at bearbejde sine stressorer og håndtere fremtidig stress. Stresscoaching i kombination med en god kontakt til virksomheden og en god opfølgningsplan, vil give de bedste resultater i form af hurtigere tilbagevending og højere produktivitet.

“I et ikke randomiseret forsøg fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Skive kunne man ikke finde effekt af en psykologisk intervention overfor ansatte med sygefravær p.g.a. arbejdsbetinget stress(19). Derimod fandt man i et klinisk randomiseret kontrolleret forsøg ved den arbejdsmedicinske klinik i Århus en effekt af kognitiv adfærdsterapi på gruppeniveau i oplevelsen af stress og en klar signifikant effekt på sygefraværslængde(20;21).”

Forebyg og håndtér stress og undgå sygemeldinger

35.000 danskere er dagligt sygemeldt på grund af stress, og tendensen har været stigende de sidste mange år. Høje krav og lav grad af følelsesmæssig støtte er ligeledes kædet sammen med øget risiko for depression.

Forebyggelsen af stress har ofte handlet om at fokusere på en forbedring af arbejdsmiljøet. Der er kun lille evidens for, at det hjælper. “Derimod synes interventioner, der drejer sig om stressmanagement, hvor deltagerne forbedrer deres evne til at håndtere stressreaktioner, at være effektive.”