Information om stresscoaching

Hvis du er stresset, er klassisk coaching ikke løsningen.

Jeg er certificeret stresscoach og jeg er derfor uddannet specifikt i forhold til at hjælpe personer med forskellige grader af stress tilbage til en ressourcefuld tilstand.

Vi kan alle blive bedre til at forebygge og håndtere livets mange krav og udfordringer, så eventuelt belastende situationer medfører mindre stress. Da stress dels kommer af faktuelle forhold (alt fra naturkatastrofer, sygdom, trusler m.m.), og dels fra vores tanker, kan vi arbejde med vores strategier til at modstå negative konsekvenser af langvarig stress.

Hvad er stress 

I den indledende fase er der fokus på støtte og “psykoedukation” omkring stress. Fokus er på at give den stressede mulighed for at acceptere sin stress som en naturlig reaktion på overbelastning. Gennem forløbet arbejdes der så langsomt på at identificere og håndtere stressen. Vi kan ikke altid løse vores udfordringer med de tankesæt, der har skabt dem, så sammen vil vi udforske hvilke andre tanker eller handlinger der bringer dig videre og ud af din stress. Disse redskaber er også centrale at opøve og vedligeholde på sigt, for at undgå at falde i stressfælden igen.

Udbytte af stresscoaching

Dit udbytte af et stresscoachingforløb kan derfor være:

  • Af-stressning – at genvinde sine ressourcer
  • Afklaring af stressens årsag og virkning
  • Nye redskaber til at håndtere hverdagens mange krav
  • Erkendelse af egne styrker og svagheder – at lære at sige til og fra
  • At sætte sig selv først og prioritere sin tid
  • At udvikle en personlig mission
  • At holde sig ud af fremtidig stress og bevare sit overskud

Livet er for kort til stress – hvis du er stresset kan et kortere forløb hos stresscoach være en god måde at komme videre på.

Se denne lille animation med 10 hurtige råd mod stress:

http://youtu.be/WKNI0gFNM-U

Kontakt mig for uforpligtende snak om, hvordan du kan få hjælp til at komme af med din stress: