Lederen som stressknuser – resonant lederskab

Stresscoaching er også relevant for ledere, der gerne vil forebygge stress blandt medarbejdere, og måske også selv tage temperaturen på egen stress. Stress og andre følelsestilstande har tendens til at sprede sig, vi kan sige, at vi smitter hinanden med vores humør og energi. Derfor er det vigtigt, at du som leder er opmærksom på stemninger i organisationen, at du er opmærksom på egne stemninger og at du kan navigere i disse stemninger og tilpasse din adfærd på en fornuftig måde.

Stress er ikke en begivenhed, der alene optræder inden for en person som et lukket system. Vi har alle “sociale hjerner”, hvor blandt andet spejlneuroner hjælper os til at afkode vores omgivelser og medmenneskers stemninger og følelser, uden at dette gøres bevidst eller gennem tale. Som leder er du selv i en flad ledelsesstruktur toneangivende i forhold til de signaler, du udsender, da du har en højere status og magt over for medarbejderne. Denne asymmetri gør, at dine stemninger og den energi du udstråler vil have en større effekt på det arbejdsklima der er i afdelingen eller virksomheden.

Som leder betyder dette, at du selv uden at ville det kan komme til at stresse dine medarbejdere uden at ville det. Og selv med de bedste intentioner, så vil stemningen af og til være tung eller negativ – det er sjældent et problem for den leder, der hurtigt opdager dette og justerer sin praksis og kommunikation i retning af resonans.

Hvis du selv oplever stress som person, eller hvis du har medarbejdere, der udviser tegn på stress og manglende trivsel (og faldende produktivitet), så tag kontakt for en afklaring af, hvordan dette kan afhjælpes. Gennem coaching kan vi i et fortroligt rum tage temperaturen på din stress og din ledelsesstil, og vi kan se på hvordan du bedst støtter stressede medarbejdere eller teams tilbage i god trivsel.

info@camillateil.dk